Vabatahtliku abistatud tagasipöördumise ja reintegratsiooni programm (VARRE) on märgilise tähtsusega Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni (IOM) lähenemisel migratsiooni korraldamisele. VARRE võimaldab seadustega kooskõlastatud ja inimväärikat naasmist oma kodumaale ning taaslõimumist isikutele, kes ei saa või ei soovi pikendada oma viibimist asukohariigis.

IOM Eestis viib ellu tagasipöördumis- ja reintegratsiooniprogramme tihedas koostöös Eesti Siseministeeriumiga. Aitame abivajajaid kogu protsessi jooksul ja peame olulisteks järgmiseid eesmärke:

  • Tagasipöördumine ja lõimumine peavad toimuma ohutult ja inimväärikalt. Oluline on, et migrandid saaksid teha informeerituid otsuseid ja olla oma elu peremehed.
  • Toetus tagasipöördujatele peab olema kõikehõlmav ja arengule suunatud, koostööd peab tegema ka kogukondade ja riigivõimudega. Oluline on võimaldada kestlikku reintegratsiooni isiklikul, kogukondlikult ja struktuursel tasandil.
  • IOM on siiraks nõuandjaks ja toetajaks, väärtustame koostööd ja võimekuse arendamist valitsuste ja teiste osapooltega. Oluline on arendada inimõigustele vastavat tagasipöördumist ja reintegreerumist läbi poliitiliste tegevusraamistike ja protseduuride, mis on kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja ka kohalike seadustega.
  • Abistada meie abisaajaid naasmisel oma päritoluriiki ning vajadusel ka reintegratsiooniga sinna ühiskonda.

Aastast 2010 on IOM Eestis abistanud ja nõustanud Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) programmi raames sadu migrante.

Tagasipöördumise kohta lähemalt uurimiseks vajuta siia.

Reintegratsiooni kohta lähemalt uurimiseks vajuta siia.

IOMi globaalsete tegevuste kohta uurimiseks vajuta siia.

 

Projekti „Vabatahtlik toetatud tagasipöördumine ja reintegratsioon Eestis“ kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium

 

Siseministeerium  Siseministeerium