Toetatud vabatahtlikku tagasipöördumist peetakse korrapäraseks, inimlikuks ja kuluefektiivseks tagasipöördumise võimaluseks migrandile, kes soovib vabatahlikult tagasi pöörduda oma päritoluriiki.

VARRE projekt sai alguse 01.01.2010. Programmi rakendab Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Eesti esindus ning rahastavad Euroopa Liit Euroopa Tagasipöördumisfondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.

Programmi eesmärk on aidata varjupaigataotlejatel ja teistel ebaregulaarsetel migrantidel pöörduda Eestist vabatahtlikult tagasi oma kodumaale, kui nad seda soovivad. Programm tagab organiseeritud, turvalise ja inimväärika tagasipöördumise koos reintegratsiooni võimalusega. Lisaks vabatahtliku tagasipöördumise koordineerimisele kolmandate riikide kodanikele toetab IOM läbi ametnike koolitamise ka vabatah

Koduleht.