Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) alustas tegevustega Eestis 2004. aastal.  IOM Eesti pakub igakülgset humanitaarabi erinevates riigi regioonides. Toetame läbi mitmesuguste tegevuste uussisserändajate lõimumist, korraldame tagasipöördujatele reisiks vajaliku ja tõstame vastuvõtvate kogukondade teadlikkust koolituste ja eriprogrammide läbiviimisega. Rohkem teavet IOM Eesti tegevuste kohta.

IOM Maailmas

IOMil on 175 liikmesriiki ning 8 vaatleja staatuses riiki. Esindusi on IOMil enam kui sajas riigis kokku 577. IOM on seisukohal, et korrapärasest ja humaansest rändest saavad kasu nii migrandidkui ka vastuvõtvad ühiskonnad laiemalt. IOM nõustab valitsusi ja pakub uussisserändajatele asjakohaseid teenuseid ja abi.

IOM tegutseb selle nimel, et tagada rände korrastatud ja humaanset juhtimist. Edendame  rahvusvahelist rändekoostööd ja aitame rändeprobleemidele praktilisi lahendusi leida. Rändes olevatele abivajajatele ja pagulastele pakume humanitaarabi.

IOMi põhiseadus tunnustab seost rände ning majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu vahel, samuti liikumisvabaduse õigust. 

IOM töötab rändehalduse neljas laiemas valdkonnas:

  •    Ränne ja areng 
  •    Rände hõlbustamine 
  •    Migratsiooni reguleerimine 
  •    Sundränne 

IOM-i tegevus nendes valdkondades hõlmab rahvusvahelise rändeõiguse edendamist, poliitilist arutelu ja juhiseid ning rändajate õiguste kaitset - arvestades sealhulgas nende tervishoiu ja  sooga seotud vajadusi.