FAKTID JA ARVANDMED (ÜLEMAAILMSED)
migrants
1,7 miljonit
trafficking
100 000
Covid
140
Fund
122

Migratsioonihalduse osakonna kaudu töötab IOM valdkonna poliitikajuhiste väljatöötamise; globaalsete strateegiate koostamise; standardite kehtestamise ja kvaliteedikontrolli; ja teadmiste haldamisega, mis on seotud „peavoolu” rändesektoritega, sealhulgas tööjõu- ja hõlbustatud ränne, ränne ja areng, inimkaubanduseennetamine, toetatud vabatahtlik tagasipöördumine, tervishoid, haavatavate migrantide abistamine, sisseränne ja piirihaldus ning üldine suutlikkuse suurendamine rände haldamisel.  

Lisaks haldab osakond ka IOMi Arengufondi ning vastutab multiregionaalsete ja globaalsete projektide läbivaatamise, kinnitamise ja juhtimise eest. Osakond teostab tehnilist järelevalvet projektide läbivaatamise ja kinnitamise üle valdkonna ekspertidele. Samuti vastutab see operatiivse partnerluse säilitamise eest asjaomaste valitsus-, mitmepoolsete ja erasektori partneritega koostöös Rahvusvahelise Koostöö ja Partnerluste Osakonnaga. 

Eestis toetab IOM rändejuhtimist, aidates migrantidel ja pagulastel paremini integreeruda ning aidates vastuvõtvatel kogukondadel ära tunda ja toetada sisserändajate positiivset panust.