Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) kutsub teid kaasa lööma, tegutsema ja osalema erinevates kollektiivsetes algatustes, et muuta ränne kõigile kasulikuks. 
  
Kõigil on oluline roll selles, et ränne toimiks kõigi jaoks, sealhulgas rändajate ning päritolu-, transiidi- ja sihtkogukondade jaoks. 

Ränne mõjutab ja mõjutab kõiki säästva arengu valdkondi. Rände valitsemine on edutegur 2030. aasta tegevuskava ja selle 17 Säästva Arengu Eesmärkide (SAE) saavutamisel.  

KARJÄÄRID

IOM-i meeskonna liikmeks olemine nõuab kõrgeimaid tõhususe, pädevuse ja aususe standardeid. IOM-i eesmärk on ka säilitada oma töötajate vahel õiglane geograafiline tasakaal. Seetõttu on meie värbamisalased jõupingutused suunatud meie liikmesriikide kodanikele, kuid ei piirdu nendega. Oleme võrdseid võimalusi pakkuv tööandja ja otsime pühendunud spetsialiste, kellel on väga erinevad oskused rändevaldkonnas. IOMi töötajad töötavad mitmekultuurilises keskkonnas, kus väärtustatakse mitmekesisust ja kultuurilist tundlikkust.

Loe lisaks

AJAME MEIEGA ÄRI: HANKED

Väärtuslik tegur IOMi heas positsioonis liikmesriikide ja rahastajate seas on tema hoolikas haldamine usaldatud vahendite üle. Kuna IOM kasvab jätkuvalt globaalsetele rändeprobleemidele reageerides, kasvavad ka meie hankevajadused. Rakendame kõigis hanketehingutes kõrgeimaid eetilisi standardeid ning valime hankijaid ja teenusepakkujaid meie poliitika ja määratletud valikukriteeriumide alusel.

Loe lisaks