FAKTID JA ARVANDMED (ÜLEMAAILMSED)
Migrants
281 M
Population
3,6%
Remittance
702 miljardit USA dollarit
Workers
164 M

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) viib läbi ja toetab andmete tootmist ja uuringuid, mille eesmärk on suunata ja teavitada rändepoliitikat ja praktikat. Teadusuuringud on loodud selleks, et tõhustada IOMi programmide elluviimist ja aidata kaasa laiemale rändemustrite ja -protsesside arusaamisele ning rändeuuringute ning rändepoliitika ja -praktika vaheliste seoste mõistmisele. Teadusuuringud toetavad otseselt ka IOMi rolli rakendusuuringute tulemuste avaldajana, sealhulgas IOMi lipulaeva väljaande, Maailma Rändearuande, Rändeuuringute Sarjas avaldatud paberite ja IOMi Rändeprofiilide kaudu. 

IOM Eesti pakub igakülgset vastust migrantide, riigisiseselt ümberasustatud isikute, tagasipöördujate ja vastuvõtvate kogukondade humanitaarvajadustele.