Publikatsioon
„Põgenikud, varjupaigataotlejad, pagulased: faktid ja müüdid“ (2014)
Graphic illustration