Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) on Eestis tegutsenud 20 aastat. Koos IOMi uue ülemaailmse strateegilise kava käivitamisega aastateks 2024-2028 (Global Strategic Plan for 2024-2028) töötab IOM Eesti välja oma riikliku strateegia 2024. aastal.

20 aasta jooksul on IOMi Eesti esinduse töö keskendunud inimkaubanduse vastastele kampaaniatele, integratsioonitegevusele, migrantide abistamisele nende kodumaale tagasipöördumisel, Eesti ametnike ja MTÜ-de koolitamisele ning üldsuse teadlikkuse tõstmisele. IOM on välja töötanud ka riikliku kultuurilise kohanemisprogrammi, mis on võimaldanud tuhandetel pagulastel alustada oma elu  ülesehitamist Eestis.

Jätkates migrantide abistamist, kes ei saa jääda Eestisse ja soovivad päritoluriiki tagasi pöörduda, oleme alates 2022. aastast tegelenud aktiivselt ka nende inimeste aitamisega, kes on põgenenud oma kodudest pärast seda, kui Venemaa alustas Ukraina vastu täiemahulist sõda. IOM Eesti on pakkunud otsest abi Ukraina kodanikele sularaha, toidu ja rõivaste näol ning samuti pakkunud transpordipileteid transiitpõgenikele. Meie juhtumikorraldajad aitavad kontrollida ja abistada haavatavaid isikuid, suunavad  neid vajadusel tervisekontrolli ja tutvustavad ajutise majutuse võimalusi. 
Sotsiaalse kaasamise valdkonnas pakub IOM Eesti koolitusi nii pagulastele kui ka kohalikele elanikele. See hõlmab psühhosotsiaalse toe koolitusi esmareageerijatele (politseiametnikud, piirivalvurid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, õpetajad) ning eri teemadel fokusseeritud kohanemiskoolitusi nii täiskasvanutele kui lastele. Korraldame Ukraina lastele tegevuspäevi koolides ja ning suve- ja linnalaagreid, et toetada nende integreerumist Eesti ühiskonda.
Alates märtsist 2023 jälgime pidevalt Ukraina pagulaste vajadusi ja kavatsusi Eestis IOMi Displacement Tracking Matrix’i (DTM) kaudu.  Koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga tegeleb IOM sellega, et parandada migrantide juurdepääsu tervishoiuteenustele Eestis.

MEIE MEESKOND

Kari Käsper 

Head of Office 

Mr. Kari Käsper assumed the position of Head of Office at IOM Estonia in November 2023. He has 17 years of experience in European law, human rights, and migration management. Before joining IOM, He served as an Associate Legal Officer for four years at the UN High Commissioner for Refugees Representation for the Nordic and Baltic countries in Stockholm, Sweden. In addition, he held a position as a Lecturer at Tallinn University of Technology, where he taught Human Rights and European Law for over 11 years. He also founded and led the Estonian Human Rights Centre. 

Kari Käsper holds a master’s degree in European Union, International, and Comparative Law from Tallinn University of Technology. 

Phone: +372 5688 2819 

Email: kkasper@iom.int 


Aleksandr Aidarov

Program Coordinator

Email: aaidarov@iom.int

Aleksandr Aidarov works as a program coordinator at IOM Estonia. With significant prior experience over 20 years as a ministerial policy adviser (Estonian integration policy and R&D policy), researcher (integration and cultural policy), and startup founder (the Estonian language acquisition among migrants).  

Aleksandr Aidarov holds a Ph.D. in public administration from Tallinn University of Technology 


Maria Jefanov

Senior Resources Management Assistant 


Martin Dislis         

Project Assistant – Assisted Voluntary Return and Reintegration 

Focal point for Counter-Trafficking 

Phone: +372 5696 3776 

Email: mdislis@iom.int 


Larissa Jürgenson  

Administrative and Finance Assistant 

Phone: + 372 56 880 907 

Email: ljurgenson@iom.int 


Anne Maisvee 

Integration & Inclusion Lead 

Phone: +372 56 963 778 

Email: amaisvee@iom.int 


Minna Kilumets 

Project Assistant – Migrant Training and Integration 

Phone: +372 5681 6628 

Email: mkilumets@iom.int


Muhammad Saqib 

Operations Assistant – Movements (Ukraine response and AVRR) 

Focal point for Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) 

Email: musaqib@iom.int 


Vitali Hainatski  

Project Assistant – Case management (Ukraine response) 

Focal point for SCAAN Enhancing Staff Security 

Phone: +372 5625 8169 

Email: vhainatski@iom.int


Alla Zakharchuk 

Senior Reporting Associate  

Phone: +372 5681 6163 

Email: azakharchuk@iom.int


Alexey Khizov  

Project Assistant – Case management in Narva (Ukraine response) 

Phone: +372 5621 0639 

Email: akhizov@iom.int