Mis on vabatahtliku tagasipöördumise ja reintegratsiooni programm (VARRE)?

Vabatahtliku tagasipöördumise ja reintegratsiooni programmi (VARRE) kaasabil on teil võimalik oma kodumaale vabatahtlikult tagasi pöörduda. See humanitaarabiprogramm aitab abivajavaid isikuid, kes soovivad Eestist oma päritoluriiki vabatahtlikult tagasi pöörduda, kuid jäävad hätta selleks vahendite leidmisel. Kui te olete mõelnud vabatahtlikult koju tagasi pöördumisele, siis pidage meeles, et tagasipöördumise otsus on alati teie enda langetada.

Kes saab taotleda VARRE toetust?

IOM-i VARRE programmi vahendusel on teil võimalik taotleda toetust juhul, kui te ei ole Euroopa majanduspiirkonna riikide (Euroopa Liidu riigid, Norra, Šveits ja Island) kodanik. NB! Kui Eesti Politsei- ja Piirivalveamet on teile väljastanud väljasaatmisotsuse, siis ei saa IOM teid kahjuks aidata.

Miks ma peaksin tahtma koju minna?

Koju tagasi pöördumise kaalumiseks võib olla mitmeid erinevaid põhjuseid. Alates teie lahkumisest võib olukord teie kodumaal olla muutunud, samuti ei pruugi te erinevatel põhjustel enam soovida Eestisse jääda. Vabatahtlikult koju tagasi pöördumisel on palju eeliseid: • abi tagasipöördumise planeerimisel; • abi tagasipöördumise teekonna igal sammul.

Kuhu ma tagasi pöörduda saan?

Tagasipöördumise sihtriigiks on riik, kuhu tagasipöörduja siirdub pärast Eestist lahkumist vabatahtliku tagasipöördumise programmi kaasabil. Enamik osalejaid naaseb oma päritolumaale, mis tähendab seda riiki, mille kodanikud nad on. Teatud tingimustel võib IOM aidata naasta ka teise riiki, milles neil juba on seadusliku elamise õigus.

Soovin pöörduda tagasi koju - kui palju see maksab?

IOM-i teenused on tasuta ja te ei võlgne IOM-ile koju tagasi pöördumisele kaasaaitamise eest midagi.

Kuidas saaksin taotleda VARRE toetust?

VARRE toetuse taotlemise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust IOM-i Eesti esindusega või täitke inglis- või venekeelne taotluse ankeet. Palun võtke täidetud taotluse ankeet meie kaasa, kui tulete meiega kohtuma (taotluse ankeedi täitmisel saab abi pakkuda ka IOM).

Soovin VARRE programmi abil koju tagasi pöörduda, kuid mul ei ole passi või see on aegunud. Kas IOM saab mind aidata?

Jah, kui teil on aegunud dokument või kui teil ei ole dokumente, siis saab IOM teid aidata uue reisidokumendi taotlemisel teie saatkonna kaudu. IOM tasub teie reisidokumendiga seotud kulud.

Kui ma otsustan Eestist lahkuda, siis kui kaua see aega võtab?

Ajakava sõltub teie kehtiva reisidokumendi olemasolust, sobivate lendude saadavusest ja teie mistahes muudest konkreetsetest vajadustest, millega tuleb tagasipöördumise ettevalmistamise käigus arvestada. Reisikorralduste tegemise ja ajagraafikute kohta võib IOM anda teile lisateavet.

Kas IOM-iga suhtlemine mõjutab minu praegust staatust Eestis?

Ei. IOM-iga suhtlemine on konfidentsiaalne, see ei sõltu mistahes valitsusega seotud protsessidest ja see ei mõjuta teie mistahes kaitsenõudeid ega muid staatusega seotud lahtisi küsimusi. Oma võimalustest saate IOM-iga konfidentsiaalselt rääkida igal ajal.

Ma olen oma varjupaigataotluse tagasi võtnud/mu varjupaigataotlus on Eestis tagasi lükatud ja soovin pöörduda tagasi oma päritoluriiki. Mida peaksin tegema?

Kui te olete oma varjupaigataotluse tagasi võtnud/teie varjupaigataotlus on tagasi lükatud ja soovite naasta oma kodumaale ning vajate sealjuures abi, siis võite taotleda toetust VARRE programmi kaudu. Selleks tuleb esmalt pöörduda IOM-i esindusseEestis.

Ma soovin pöörduda tagasi oma kodumaale, kuid olen noorem kui 18 aastat ja reisin ilma vanemateta. Mida peaksin tegema?

Saatjata alaealistele mõeldud vabatahtliku tagasipöördumise abi pakutakse kooskõlas lapse parimate huvide põhimõttega, mis on määratletudUNHCR suunistega alaealiste repatrieerimise kohta ja Euroopa Nõukogu resolutsiooniga kolmanda riigi kodanikest saatjata alaealiste kohta. VARRE programmist abi saamiseks peaksite vastama järgmisele: - Olete ametlikult avaldanud soovi pöörduda tagasi koju ja teie eestkostja Eestis on kinnitatud, et tagasipöördumine on teie huvides; - Teie päritoluriigis olevad vanemad/pereliikmed on ametlikult väljendanud oma nõusolekut teid tagasipöördumisel vastu võtta ja olla teile tagasipöördumisel ja reintegreerumisel abiks. IOM-i Eesti esindus saab teie olukorda hinnata ja valida teile kõige sobivama tagasipöördumise abipaketi, sidudes sellega reisieelse nõustamise, transpordi ja saabumisjärgse abi.

Mis aga COVID-19 seotud reisimispiirangutega?

Praegu, mõnedesse riikidesse reisimiseks on vaja teha PCR-testi enne lahkumist ning saabumisel. IOM aitab teile testimiseks registreeruda ning maksab testi ja sertifikaadi eest.

Kui palju pagasit tohin ma kaasa võtta?

See sõltub sellest, millise lennufirma teenuseid te kasutate. Sageli ei ole paljud lennufirmad nõus ühe inimese kohta vastu võtma raskemat kui 32 kg kaaluvat pagasit. Enne reisi teavitab IOM teid teile kehtivast pagasi kaalupiirangust. Kui teie pagas on raskem, siis tuleb teil selle eest juurde maksta. Pagasi lisakilode eest tuleb maksta täiendavat tasu, mis on teie omavastutus (st IOM ei tasu seda).

Mis juhtub kui jään oma lennust maha?

IOM palub teil jõuda lennujaama vähemalt 2h enne lennu väljumist, et vältida asjatuid viivitusi. Tuleb meeles pidada, et enne pardale minekut tuleb teha check-in, läbida turvakontroll ning piirikontroll. Juhul kui on teada, et hakkate lennujaama hiljaks jääma, siis palun informeerige IOMi sellest. Mõjuva põhjuseta lennust mahajäämise korral ei ole IOMil võimalik soetada uut lennupiletit. Johtuvalt arvatakse teid programmist välja ning peate koju tagasipöördumisega kaasnevad kulud ise katma.

Kas ma saan abi ka pärast koju jõudmist?

Pärast koju tagasi jõudmist on teil IOM-i kohalikust esindusest võimalik saada reintegratsioonitoetust. Reintegratsioonitoetus võib hõlmata teile oskuspõhise väljaõppe ja hariduse pakkumist, abi töökohale kandideerimisel või tuge väikeettevõtte rajamisel. Enne tagasipöördumist saate oma võimalusi arutada IOM-i Eesti esindusega.

Mis on reintegratsioonitoetus?

Reintegratsioonitoetuse üldine eesmärk on teie tagasipöördumise lihtsustamine teile materiaalse abi pakkumise läbi. See materiaalne abi on mitterahaline (materiaalsete kaupade ja teenuste näol) ja see saab teile kättesaadavaks pärast teie päritoluriiki tagasipöördumist.

Kas ma pean saadud reintegratsioonitoetuse IOM-ile tagasi maksma?

Ei, reintegratsioonitoetus ei ole laen ja seda ei ole vaja tagasi maksta.

Kes mind aitab, kui ma olen oma kodumaale tagasi jõudnud?

IOM võib teile lennujaama vastu tulla ja aidata teid teie reisi sihtkohta jõudmisel. Eestist lahkumisel antakse teile teie kodumaal asuva kohaliku IOM-i esinduse kontaktandmed. Kui olete huvitatud reintegratsioonitoetusest, siis tuleb teil pärast kohalejõudmist kohtumise kokkuleppimiseks IOM-iga ühendust võtta nii kiiresti kui võimalik. Sellel kohtumisel annab IOM teile ülevaate teile kõige paremini sobivatest võimalustest ja töötab välja teie olukorrale vastava reintegratsioonikava.

Kas mul on võimalik reintegratsioonitoetusega seoses ka ümber mõelda?

Jah, on küll. Reintegratsioonitoetuse taotlemine on võimalus, mitte kohustus.