IOM-i reintegratsioonitoetuse eesmärk on teid toetada, pakkudes võimalusi töölesaamiseks, oskuste arendamiseks ja koolitamiseks, hariduseks ning oma äritegevuse alustamiseks. 
Reintegratsioonitoetuse saamine on üksikjuhtumipõhine otsus ja abi andmisel võetakse arvesse teie enda oskusi, vajadusi ja kvalifikatsiooni, samuti olukorda teie koduriigis.

•    Enne Eestist lahkumist arutavad IOM-i töötajad teiega olemasolevaid reintegreerimisvõimalusi ja annavad teile vormi, mis tuleb täita päritoluriigis. Reintegratsioonivormi täitmine viib individuaalse reintegratsiooniplaani (IRP) koostamiseni. Reintegratsioon on mitterahaline toetus materiaalsete kaupade ja teenuste kujul, kuid mitte sularahas. 
•    Eestist lahkudes anname teile teie riigis asuva IOM-i esinduse kontaktandmed.
•    Pärast tagasipöördumist peate kolme kuu jooksul võtma ühendust kohaliku IOM-i bürooga. 
Koos IOM-iga saate otsustada, kuidas oma reintegratsioonitoetust kõige paremini kasutada. 
Reintegratsioonitoetust saab kasutada erinevates valdkondades: 

- Väikeettevõtte käivitamine
- Kursustel osalemine (sh kui pöördute tagasi koos lastega - reintegratsioonitoetust on võimalik kasutada õppemaksude tasumisel ja muude lastega seotud kulude kandmisel);
- Kutseõppealastel koolitustel osalemine (IOM võib kompenseerida kutseõppealaste koolituste tasu, näiteks arvutialase, juuksuri-, sanitaartehnilise vms väljaõppe eest);
- Töökoha otsimine (IOM saab katta võimalike töökohtadega alase teabe hankimisega seotud kulud, näiteks tööbüroode kasutamisel).
•    Teie riigis asuv IOM-i esindus saadab teie viimistletud IRP IOM-i Eesti esindusse lõplikuks heakskiitmiseks.
•    Pärast reintegratsioonitoetuse kasutama asumist saab teie kohalik IOM-i büroo teiega ühendust võtta ja uurida, mil moel on abist teile kasu olnud ja kuidas oleks teie arvates võimalik IOM-i teenuseid tulevikus paremaks muuta.
 

 Projekti „Vabatahtlik toetatud tagasipöördumine ja reintegratsioon Eestis“ kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium

 

Siseministeerium  Siseministeerium