Alates 2022. aastast on IOM Eesti suurendanud jõupingutusi vastuseks nende inimeste kasvavatele vajadustele, kes olid sunnitud Ukrainast põgenema kestva sõja tõttu. Pakume transiitpõgenikele reisiabi, toetame kogukonnaorganisatsioone ja koordineerime tegevusi, mis edendavad Ukraina täiskasvanute, noorte ja laste sotsiaalset kaasatust.

Reisiabi ukraina pagulastele 

Pagulastele, kes läbivad Eestit transiitriigina ja kes soovivad ühineda oma perekonna või sugulastega teistes riikides, pakub IOM Eesti järgmist toetust:
•    Anname infot sihtriigi kohta ja abistame reisikorralduses, et tagada reisi sujuv kulgemine.
•    Vajadusel korraldame lennuki- ja bussipileteid.
•    Katame reisieelse majutuse ja muude vajalike teenuste kulud.
•    Pakume turvalise reisimise ja isikliku heaolu alast nõustamist ning aitame edasisuunamistega.

Toetus kogukondadele

IOM Eesti toetab ja teeb koostööd omavalitsuste ja kogukonnaorganisatsioonidega, mis aitavad otseselt kaasa ukraina pagulaste integreerimisele ja heaolule. MTÜ-de hulka, kellele oleme andnud rahalist ja muud liiki toetust, kuuluvad sellised rohujuure tasandi organisatsioonid nagu Käsikäes Ukrainlastele, Spilno ja Spokiy. 

Sotsiaalne kaasatus

Sotsiaalse kaasamise valdkonnas korraldab IOM Eesti koolitusi ja üritusi. Tehes tihedat koostööd kohalike omavalitsustega, pakub IOM kohanemiskoolitusi erinevatele sihtrühmadele erinevatel teemadel, sealhulgas vaimse tervise, inimkaubanduse ennetamise, soopõhise vägivalla, vanemluse, andmekaitse ja paljudel muudel teemadel. 
Pakume kahepäevast koolitusprogrammi psühhosotsiaalse toetuse kohta rändekontekstis, mis on suunatud esmareageerijatele, kes töötavad igapäevaselt ukraina pagulastega (politseinikud, piirivalvurid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, õpetajad). Osalejad õpivad tundma peamisi rände mõisteid, liike ja trende, mis aitab neil kontekstualiseerida nii enda kui ka oma pagulaste olukorda. Eesti juhtivate psühholoogide juhendamisel õpivad osalejad praktilisi viise, kuidas stressi ja keeruliste emotsioonidega toime tulla. Koolituse peamine eesmärk on suurendada empaatiavõimet migrantide suhtes ja arendada vastupanuvõimet.
Meie fokusseeritud kohanemiskoolitused täiskasvanutele on suunatud ukraina pagulastele, kellel on raskusi Eesti elu teatud aspektidega. 
IOM Eesti pakub sihtrühma vajadustele vastavaid sessioone nii digioskuste, tervishoiusüsteemi, Eesti tööturu eripärade kui ka vaimse tervise ja vanemluse teemadel.

Ukraina laste heaolu Eestis on üks IOM Eesti prioriteetidest. Oleme teinud koostööd erinevate Eesti koolidega (Kunstigümnaasium, Saksa gümnaasium, Südalinna kool) tegevuspäevade ja fokusseeritud kohanemiskoolituste korraldamisel. 2023/2024. õppeaastal teeme koostööd Räägu, Puhja ja Järve  koolidega, kus pakume  10-nädalasi programme ukraina õpilasteke.  Lapsed õpivad mängude ja interaktiivsete tegevuste kaudu tundma Eesti ühiskonna reegleid, norme, tavasid ja traditsioone. Lisaks sellele korraldab IOM lastele linna- ja suvelaagreid, kus neil on võimalus õppida akrobaatikat, fotograafiat või tantsu,samal ajal harjutadades eesti keele oskust ning suheldeskohalike lastega.
 

Esindus Narvas

Narva Office

Pakutavate teenuste hulka kuuluvad:

 * Teave ja reisimisabi ukrainlastele;
 * Koostöö kohalike MTÜ-de ja kogukonnakeskustega, kes aitavad otseselt Ukraina pagulaste integreerimisele ja heaolule;
 * Nõustamine ohutu reisimise ja isikliku heaolu kohta.
    
Kontaktandmed:

Aadress: Narva, Peetri plats 3, ruum nr 17.

E-R 8:00-17:00.

Tel. +372 5621 0639 // iomtallinn@iom.int

 

 

 

 

 

 

 

Üldine teave

Ukrainast Eestisse saabuvad inimesed leiavad Eesti politsei ja piirivalve veebilehelt teavet ajutise ja rahvusvahelise kaitse taotlemise kohta.

  Täiendavat teavet leiab Sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja Siseministeeriumi asjakohastelt lehekülgedelt. 

  Veebileht kriis.ee sisaldab olulist teavet Ukrainast põgenevate inimeste riiki sisenemise ja elamise kohta, sealhulgas eluaseme, tööloa, hariduse jms kohta.

  Teavet arstiabi ja ravikindlustuse kohta Eestis leiab Tervisekassa veebilehelt.

  Vihjeliinid ja nõustamine 

  Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) pakub teavet ja tuge Ukrainas ja naaberriikides vihjeliinide kaudu. Numbrid on kättesaadavad IOMi ülemaailmsel veebilehel või leheküljel www.527.org.ua/

  Riiklikud teenused:

  - Riiklik abitelefon: helistage 1247 või +600 1247 (välismaalt helistades), et saada nõustamist mitmes keeles, sealhulgas ukraina ja vene keeles. 
  - Ohvriabi abitelefon 116 006. 
  - Välismaalt helistades: +372 614 7393. 
  - Vägivallast loobumise abitelefon +372 660 6077. 
  - Eesti ohvriabi veebileht: Ohvriabi 
  - Lasteabi: Lasteabi telefon 116111