CEDR projekti rakendati perioodil 01.07.2011-30.06.2012. CEDR projekti eesmärgiks oli täiendavate koolituste läbiviimine ja teiste EL liikmesriikide parimate praktikate tutvustmaine, et edendada Eesti ametiasutuste, eelkõige Politsei-ja Piirivalveamet ja teiste asutuste töötajate oskusi ja teadmisi kolmandate riikide kodanike riigist lahkumiseks vajalike protsesside läbiviimiseks.

CEDR projekti rõhuasetus oli tagasipöördumistemaatikaga seotud ametnike ja töötajate kvalifikatsiooni ja töö tõhususe tõstmine. Selleks viidi läbi teoreetilisemaid koolitusi kultuuridest, kuid ka keskenduti väga spetsiifiliselt sellistele kulruurilistele piirkondadele nagu Lähis-Ida, Aasia ja Kesk-Aafrika.

Täiendavalt arutati koos projekti osalejatega migrantide võimalikest reaktsioonidest kui neile on näiteks esitatud nõue riigist lahkuda või neid isegi ei lubata riiki. Samuti laienes ametnikele võimalus stažeerida nii Ungaris kui ka Austrias, kus jälgiti sealsete kolleegide tööd ning arutati erinevate juhtumite üle. Projekti tegevuste näol on osalejate mõistmine paranenud kultuurierienvustest kuid ka migrantide võimalikest psühholoogilistest reaktsioonidest.

Projekti kaasrahastasid Euroopa Liit Euroopa Tagasipöördumisfondi kaudu ja Eesti Vabariigi Siseministeerium.